Język / Language


Polski / English

Waluta


PLN | EUR | USD | GBP

Kontakt


Email: kontakt@protonik.pl

Tel.: 515 868 351


Nasze sklepy:

 

Regulamin Konkursu na Facebooku
 1. Organizatorem konkursu jest firma Sebastian Wac "Protonik" z siedzibą przy ul. Biedronki 5/22, 20-543 Lublin, NIP: 7122731990.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem: https://www.facebook.com/protonikpl/
 5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
 6. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage'a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 7. Czas trwania konkursu oraz zadanie konkursowe, podane są w poście konkursowym na Fanpagu.
 8. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 10. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 11. Nagrody w konkursie są ufundowane i przyznawane przez Organizatora.
 12. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 13. Ogłoszenie wyników następuje do 3 dni od zakończenia konkursu.
 14. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji.
 15. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania danych, o których mowa w pkt 14.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe